Distances līgums

Distances līgums, turpmāk tekstā Līgums, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu tiek noslēgts starp:

 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Aperte", reģ. Nr. 40003947340, juridiskā adrese: Olaine, Jelgavas iela 18-12, LV-2114 (turpmāk tekstā Pārdevējs), biroja adrese: Rīga, Bauskas iela 2 korpuss4 (turpmāk tekstā Birojs),

 

un

 

fizisku personu (turpmāk tekstā Pircējs), kas veic preču pasūtījumu interneta tirdzniecības vietā www.mebelnet.lv (turpmāk tekstā Mebelnet.lv).

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Pārdevējs nodrošina Pircējam interneta pakalpojumu - iespēju pasūtīt un nopirkt preci interneta veikalā www.mebelnet.lv (turpmāk tekstā Mebelnet.lv).
1.2. Šis līgums nosaka  Mebelnet.lv izmantošanas un preču pasūtīšanas pakalpojuma noteikumus.
1.3. Veicot pasūtījumu Mebelnet.lv, klients apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma nosacījumiem, piekrīt tā noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.4. Mebelnet.lv ievietotajiem preču attēliem ir tikai un vienīgi ilustratīva nozīme un tie var atšķirties no reālās preces izskata. Gadījumā, ja prece ir pieejama citā krāsā, tad iespējamās preces krāsas tiek norādītas pie katras preces atsevišķi.
1.5. Pārdevējs patur tiesības vienpusīgi mainīt distances līguma noteikumus, cenrādi, preču piedāvājumu, pakalpojumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi Mebelnet.lv. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.
 
2. PRECES TO CENAS
2.1. Pārdevējs piedāvā Pircējam iegādāties mēbeles, interjera aksesuārus, u.c. preces (turpmāk tekstā Preces).
2.2. Visas Mebelnet.lv redzamās Preču cenas norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%.
2.3. Preces cenā nav iekļauta samaksa par Preces piegādi līdz Pircēja norādītajai piegādes adresei, tās ienešanu, salikšanu un uzstādīšanu vai citiem pakalpojumiem.
2.4. Mebelnet.lv patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Preces cenu. Gadījumā, ja preces cena tiek mainīta pēc Pircēja veiktā pasūtījuma izdarīšanas, tad Pārdevējs apņemas informēt par to Pircēju un Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma.

 

3. SAMAKSAS VEIDI UN KĀRTĪBA

3.1. Pārdevējs piedāvā Pircējam apmaksāt preču pasūtījumu šādos veidos:
3.1.1. ar bankas pārskaitījumu. Pārdevējs izraksta rēķinu un to nosūta uz Pircēja norādīto epasta adresi,
3.1.2. skaidrā naudā Pārdevēja birojā,
3.1.3. ar bankas karti Pārdevēja birojā,
3.1.4. noformējot līzingu. Pasūtot preci ir iespējams aizpildīt līzinga līgumam nepieciešamo informāciju. Līzinga līgums tiek parakstīts preces saņemšanas brīdī.
3.2. Izvēloties preces iegādi līzingā, preču iegādes līguma noformēšanas brīdī pie pasūtījuma vērtības tiek pieskaitīta maksa par līzinga līguma noformēšanu, ja to norādījusi kredītiestāde, kas piedāvā līzingu preces iegādei.
3.3. Pircējs var brīvi izvēlēties samaksas veidu veicot preču pasūtījumu.
3.3. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt priekšapmaksu vai daļēju avansa maksājumu par Pircēja veikto preču pasūtījumu. Avansa maksājuma apmēru nosaka Pārdevējs pēc saviem ieskatiem.

 
4. PREČU PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

4.1. Pircējs ievieto Preces pirkuma grozā pie preces nospiežot uz pogas "Pievienot grozam".
4.2. Pircējs var apskatīt pievienotās Preces grozā nospiežot uz saites "Apskatīt grozu".
4.3. Pircējs var brīvi mainīt Preces un to daudzumu (dzēst, norādīt citu daudzumu) preču grozā pēc saviem ieskatiem.
4.4. Lai noformētu Preču pasūtījumu Pircējam jāaizpilda forma, kurā tiek norādīti dati par Preci, Pircēju, apmaksas veidu, piegādes veidu un piegādes adresi, montāžas nepieciešamību un papildus dati, kas nepieciešami līzinga noformēšanai, ja apmaksas veids ir izvēlēts Līzings.
4.5. Nospiežot pogu "Apstiprināt pirkumu" preču pasūtījums tiek pieņemts izpildei. Automātiski tiek ģenerēta un izsūtīta e-pasta vēstule Pircējam uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi kā apstiprinājums, ka pasūtījums ir saņemts.
3.6. Pasūtījumi tiek apstrādāti Pārdevēja biroja darba laikā.


5. PASŪTĪJUMU APSTRĀDE UN MEBELNET BIROJA DARBA LAIKS
5.1. Pircēja veiktie preču pasūtījumi tiek pieņemti nepārtraukti, izņemot gadījumus, ja radušies interneta pieejamības traucējumi no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
5.2. Pircēja veiktie preču pasūtījumi tiek apstrādāti Pārdevēja biroja darba laikā no pulksten 10 līdz 18, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.
5.3. Pircējam ir iespējas konsultēties par preci un veikt preču pasūtījumus pa tālruni 22005592 vai 67383311.
5.4. Biroja darba laika izmaiņu gadījumos Mebelnet.lv publicē informāciju interneta vietnē www.mebelnet.lv.
 
6. PREČU SAŅEMŠANA
6.1. Preču saņemšanas veidu Pircējs izvēlas veicot preču pasūtījumu Mebelnet.lv.
6.2. Pasūtītās preces iespējams saņemt Mebelnet.lv birojā: Rīgā, Bauskas ielā 2 korpuss4.
6.3. Ja Pircējs izvēlas Preces piegādes pakalpojumu tad Prece tiek piegādāta Pircējam atsevišķi vienojoties par piegādes laiku un vietu un izmaksām.
6.4. Preces piegādi nodrošina pārdevēja sadarbības partneri (turpmāk tekstā Piegādātājs) vai atsevišķos gadījumos Pārdevējs.
6.5. Preces saņemšanas brīdī iesakām rūpīgi aplūkot preces un to iepakojumu. Pieņemot Preci, un parakstot pavadzīmi Pircējs apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iepakojums un prece nav bojāta.
6.5. Preces tiek piegādātas līdz piegādes adreses ēkas durvīm, nepieciešamības gadījumā, tiek  nodrošināta preces ienešana, uznešana augstāk par pirmo stāvu un tās montāža pēc Pārdevēja sadarbības partneru spēkā esošā mēbeļu piegādes un montāžas cenrāža.
6.6. Piegādātājs nenes atbildību par Preces piegādes kavējumiem, ja Pircējs norādījis nekorektu piegādes adresi, durvju kodu vai citas detaļas un nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni.
 
7. ATTEIKUMA TIESĪBAS
7.1. Pircējam ir tiesības atgriezt vai apmainīt pasūtītās Preces 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža kad Prece nonākusi valdījumā, neminot iemeslu.
7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu pa pastu, vai epastu nosūtītu atteikuma veidlapu ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no saņemtās preces. Atteikuma veidlapa PDF formātā pieejama šeit: Attiekuma veidlapa. Epasta adrese veidlapas nosūtīšanai: mebelnet@mebelnet.lv.  SIA "Aperte" juridiskā adrese: Jelgavas iela 18-12, Olaine, Olaines novads, LV-2114. Tālrunis: 22005592 vai 67383311.
7.3. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
7.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīs Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
7.5. Atteikuma tiesības neattiecas uz precēm, kas tiek izgatavotas individuāli pēc Pircēja norādījumiem.
7.6. Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces pārbaudei, cik to var izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Pircējs uzņemas atbildību par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, kad tiek samazināta preces vērtība, kvalitāte vai drošums. Precei jābūt pilnā komplektācijā bez jebkādiem bojājumiem.
7.7. Atsakoties no šī līguma, Pārdevējs atmaksās Pircējam visus konkrētā preču pasūtījuma ietvaros saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, ja Pircējs ir izvelējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vālāk kā 14 dienu laikā no dienas kad Pārdevējs informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šī līguma.
7.8. Pārdevējs var aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kamēr Pārdevējs nav saņēmis Pircēja atgrieztās preces Pārdevēja birojā:
Rīgā, Bauskas ielā 2, korpuss 4.

 

8. GARANTIJA
8.1. Visām Mebelnet.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
8.2. Pretenzijas par preču kvalitāti varat pieteikt Pārdevēja birojā, divu gadu laikā no preces iegādes dienas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Garantija ir spēkā, ja varat uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, preču pavadzīme, kvīts) vai Pārdevēja izsniegts garantijas talons.
8.4. Ja tiek konstatēts ražošanas defekts, tad Pircējam ir tiesības pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams tad Pircējam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. Pārdevējs patur tiesības atteikties no Preces aizstāšanas, bet veikt Preces remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga.
8.5. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšanu vai remontu nevar veikt saprātīgā laikā.
8.6. Gadījumā, ja preces brāķi vai bojājumu nebija iespējas atklāt vizuāli to apskatot, bet tikai pēc iepakojuma atvēršanas, Pārdevējs to samaina pret atbilstošu jaunu preci vai atgriež samaksāto preces cenu piecu darba dienu laikā.
8.7. Garantija nav spēkā, ja:
- konstatēts preces remonts bez saskaņošanas ar Pārdevēju,
- konstatēti mehāniski bojājumi, kas radušies klienta neuzmanības dēļ,
- konstatēti bojājumi, kuri radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce),
- konstatēti bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā,

- konstatēti bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgi priekšmetu, šķidruma, kukaiņu un tml. iekļūšana precē,
- ja klients nav pildījis lietošanas noteikumus, uzglabāšanas vai transportēšanas prasības, Pārdevēja darbinieku norādījumus par preces ekspluatāciju,
- ja precei netiek veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda nepieciešama),
- ja prece tiek izmantota neatbilstoši tās mērķim vai profesionālos nolūkos gadījumā, ja tam nav paredzēta.


9. PIRCĒJA DATU DROŠĪBA

9.1. Pārdevējs uzņemas atbildību par Pircēja personiskajiem datiem, kuri iesniegti Preču pasūtījuma izdarīšanas brīdī un apstiprina, ka tie tiks izmantoti vienīgi Preču pasūtījuma izpildīšanai un savstarpējo attiecību uzturēšanai ar klientu. Dati netiek nodoti trešajai personai bez klienta piekrišanas, izņemot līzinga noformēšanai informējot par to Pircēju.
9.2. Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
Mebelnet.lv (SIA "Aperte") datu apstrādes sistēmas apliecības Nr.: 001052.
 
10. CITI NOSACĪJUMI
10.1. Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem. Pircējam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no Pārdevēja datubāzes, ja dati tiek uzglabāti.
10.2. Pārdevējs nekompensē morālo zaudējumu, iespējamos izdevumus, neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņa, cenas, preces komplektācijas, pieejamības izmaiņām ražotāja vai piegādātāja vainas dēļ.

10.3. Pārdevējs patur tiesības anulēt tādus Pircēja pasūtījumus, ja Pārdevējs noteicis Pircējam priekšapmaksu, bet Pircējs nav apmaksājis noteiktajā termiņā piestādīto avansa rēķinu vai arī Pircējs nav sazvanāms uz Preču pasūtījumā norādīto kontakttālruni vai arī Pircējs norādījis apšaubāmus datus par sevi.

10.4. Pārdevējs patur tiesības anulēt Pircēja Preču pasūtījumu, ja klients vēlas iegādāties preci Līzingā, bet līzinga uzņēmums atsaka līzinga piešķiršanu.

 

11. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā brīdīd kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.  Mebelnet.lv

 

Distances Līgums

 

Copyright В© 2007 - 2019 Aperte Ltd., Latvia